de goede doelen

‘Lions Club Sint-Martens-Latem’… ‘We Serve’

Lions Club Sint-Martens-Latem bestaat 35 jaar. De afgelopen decennia zette de Club zich in om mensen in nood, mensen die ziek zijn, mensen die in moeilijke, kwetsbare omstandigheden leven te helpen. De Club is er zich terdege van bewust dat haar bijdrage niet alle noden lenigt. Dit verhindert ons niet elk jaar acties te ondernemen om fondsen te verzamelen die via de vzw Fonds Lions Club Sint-Martens-Latem aan diverse organisaties gedoneerd worden.

Tijdens de afgelopen 21 jaar organiseerden we in nauwe samenwerking met de gemeente Sint Martens Latem/Deurle het Kerstdorp. De opbrengsten ervan werden integraal gedoneerd.

De opbrengsten van deze actie gaan integraal naar de Goede Doelen die we als Lions Club steunen. Een woord van dank aan onze trouwe sponsors is hier op z’n plaats!

We danken u alleszins voor de vele sympathieke reacties die we ontvangen voor deze actie en onze inzet en hopen u dit jaar opnieuw te mogen verwelkomen op het Kerstdorp. Op de hierna volgende pagina’s kan u meer lezen over de Goede Doelen die we dankzij de opbrengsten van de vorige editie van het Kerstdorp hebben kunnen steunen. 

Logo Lions

goed doel in de kijker

VZW TAJO

Talentenatelier voor Jongeren

Elke jongere verdient een kans
TAJO

Ondanks alle inspanningen blijft maatschappelijke kwetsbaarheid kansen ontnemen. Om kansen te grijpen moeten jongeren eerst kansen krijgen. Met TAJO wakkeren we de motivatie van jongeren aan. De jongeren krijgen een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft opdat ze het belang van ‘je best doen voor later’ beter begrijpen.

Bij TAJO laten we jongeren tussen 10 en 14 jaar via interactieve ateliers op zaterdag kennismaken met de meest uiteenlopend beroepen en de competenties en talenten die daarbij horen. Ervaren gastdocenten geven deze ateliers op een enthousiaste en ervaringsgerichte manier. Zo kunnen de jongeren zelf ervaren welke vakgebieden hen aanspreken en worden ze gestimuleerd om te gaan studeren in een richting die hen verder brengt, op school en in het leven. TAJO is er voor iedereen, maar met voorrang voor zij die dit het hardst nodig hebben.

Meer info : www.tajo.be

goed doel in de kijker

Pelicano

Kinderarmoedestichting

Samen kinderen uit armoede redden

Pelicano gaat elke dag de strijd aan tegen kinderarmoede in ons land. Elk kind die in ons land woont, heeft recht op dezelfde kansen: voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Om die kansen op een duurzame manier waar te maken, zamelen ze fondsen in via activiteiten, sponsoring en schenkingen. Alle bijdragen aan Pelicano, klein, groot, gebruiken ze om te voorzien in de basisbehoeften van kinderen in ons land die in armoede leven: maaltijden, kleren, schoolgerief, doktersbezoek, maar ook lidgeld voor de jeugdbeweging of sportclub. Vanzelfsprekende dingen voor velen, maar niet voor hen. Elk kind dat ze helpen om een zo normaal mogelijk leven te leiden, noemen we voortaan een Pelicanokind. Hun verbintenis is dat ze elk Pelicanokind duurzaam begeleiden en steun bieden tot hij/zij als jongvolwassene een diploma haalt en een volwaardige rol kan spelen in onze maatschappij. Lions Club Sint-Martens-Latem steunde Pelicano begin 2023 via bemiddeling en op vraag van het OCMW van Sint-Martens-Latem.

Meer info : www.pelicano.be

goed doel in de kijker

IT'S ME

#it’sme: videoproject van het kinderrevalidatiecentrum UZ Gent

Move over, #likeme.

Vanaf nu is het tijd voor #it’sme, een videoclip met kinderen van het Kinderrevalidatiecentrum (KRC) van het UZ Gent in de hoofdrol.

Drie maanden lang werkten 68 kinderen tussen 8 en 18 jaar aan de nieuwe versie van En dans van Clouseau. Ze deden dat samen met Koen en Nono Wauters, die sinds 2022 peter zijn van het KRC. Ze bedachten zelf de danspasjes, zongen het lied en inspireerden de regie voor de creatie van de videoclip. Ze kregen daarvoor begeleiding vzw Lékipdance en productiehuis Fabric Magic.

Het revalidatieproject brengt de kinderen vanuit de ziekenhuisomgeving opnieuw naar een gewone leefomgeving met diverse leeftijdsgenootjes. We zien dat muziek, zang en dans verbindend werken en toelaten om onderlinge verschillen ongedwongen te overbruggen’, vertelt kinderrevalidatiearts en initiatiefnemer Ruth Van Der Looven. ‘Door samen te spelen, te bewegen en te sporten maken de kinderen vooroordelen bespreekbaar en vervagen de grenzen tussen kinderen met en zonder beperking. ’Ook de ouders kunnen elkaar tijdens de repetities ontmoeten en ervaringen uitwisselen.’

Op 24 mei 2023 lanceerde de kinderen als echte sterren de langverwachte, bruisende en inspirerende videoclip. Met de videoclip bevestigen de kinderen voor zichzelf en hun omgeving: ‘Je mag zijn wie je bent’. ‘Het was prachtig om de kinderen te zien groeien tijdens de workshops. Ze ontdekten nieuwe talenten en zetten hun boodschap neer in een krachtige videoclip. Laat die boodschap nu maar los op de wereld, we hopen dat ze iedereen inspireert’ zeggen trotse peters Koen en Nono Wauters.

De videoclip is niet alleen een enorme opsteker voor de kinderen die deelnamen, maar verspreidt ook een boodschap van inclusie en vertrouwen onder andere kinderen en jongeren. Alle kinderen bij wie het vertrouwen even zoek is, krijgen de boodschap dat ze erbij horen zoals ze zijn. Scholen, revalidatiecentra en jeugdbewegingen kunnen de videoclip integreren in een les- of groepsmoment.

Het Kinderrevalidatiecentrum UZ Gent kon voor dit project rekenen op ondersteuning van verschillende organisaties waaronder natuurlijk Lions Sint-Martens-Latem.

Laat je onderdompelen in de kracht van de KRC-kids

goed doel in de kijker

BUBAO TER LEIE

Het pedadogisch project: Ieder kind heeft recht op onderwijs

Als school voor buitengewoon basisonderwijs hebben we de opdracht om kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen aan kinderen met een matige- tot diep verstandelijke beperking, vaak met bijkomende stoornis(sen) op vlak van gezondheid, sociaal aanpassingsvermogen en sensomotorisch functioneren

We geloven in de leerbaarheid van die kinderen, hoe beperkt die ook mag zijn.

We luisteren naar elk kind vanuit een ‘graag zien’, want het zegt ons wat we moeten doen.

Ons handelen krijgt richting door het appél dat van het kind uitgaat. Om dit te realiseren zijn we interafhankelijk. We zetten in op transparant werken, geïntegreerd samenwerken en actieve participatie, vanuit onze christelijke inspiratie. We richten ons naar alle betrokkenen, in de eerste plaats naar de ouders en de (vervangende) gezinscontext van het kind.

Het kind doet appél op ons

Het appél van een kind is niet altijd simpel te verstaan. Zeker bij kinderen met een mentale meervoudige beperking is het soms moeilijk te ontcijferen. Het kan een serieuze zoektocht zijn.
Daarom is het belangrijk dat alle betrokken begeleiders die tocht samen maken. Enerzijds vergroot dat samenwerken de kans op een duidelijker beeld van het kind; en anderzijds geeft het de begeleiders energie om te volharden.

We zijn interafhankelijk omdat kinderen leren voor het leven

Bij kinderen die we begeleiden is het begrip van de contexten waarin ze leven en hun vaardigheden en attitudes om erin te functioneren, beperkt tot zeer beperkt. Ouders kunnen hun rol hierin maar ten volle opnemen, als we leren prioritair op de gezinscontext richten. Er zijn kinderen die leren lezen, schrijven, klok-lezen, cijferen… De meeste komen niet tot dergelijke abstractie en leren handelingen voor het dagelijks leven (bv. zich aan- en uitkleden, eten, vrije tijd invullen, zich gedragen in een winkel …). Sommigen leren communiceren met specifieke communicatiesystemen, anderen leren hulpmiddelen gebruiken om te manipuleren… Voor heel wat kinderen moet de omgeving vereenvoudigd en verduidelijkt worden om zich er te kunnen in handhaven. Sommigen hebben een therapeutische begeleiding nodig om zich aanvaardbaar te leren gedragen. Kinderen die we begeleiden leren vooral door veel herhaling, dikwijls letterlijk, en waar het mogelijk is, gevarieerd. De kinderen met ernstige gezondheidsproblemen, kunnen in periodes waarin hun lichamelijke conditie het toelaat, leren door volgehouden aandacht voor hun lichaamsgebonden ervaringen, binnen een context waar ze mogen zijn en worden. Dat betekent dat de natuurlijke omgeving veelal de beste context is om te leren. Daar houden we best rekening mee als we een leerprogramma voor een kind of een klas maken. In het dagprogramma van elk kind moeten al die leeraccenten een plaats krijgen, in de vorm van activiteiten. De plaats van leren kan daarom de klas zijn, de leefgroep, een therapielokaal, een plaats buitenshuis, maar zeker ook het gezin. Zodoende is het belangrijk dat alle betrokkenen binnen de contexten van het kind, inzetten op transparant werken en geïntegreerd samenwerken.

Meer info : www.bo-terleie.be

goed doel in de kijker

mercy ships

Medische hulp recht door zee

5 miljard mensen wereldwijd missen toegang tot veilige, tijdige en betaalbare chirurgie. Ons doel is om medische en chirurgische hulp toegankelijk te maken voor de allerarmste mensen op onze planeet. Voor zij die geen toegang hebben tot een goede gezondheidszorg. Onze hulpverlening is volledig gratis en richt zich op volgende chirurgische specialisaties: tumoren verwijderen, orthopedie, reconstructieve plastische chirurgie, cataract, algemene chirurgie, tandheelkunde en fisteloperaties. Mercy Ships werkt nauw samen met gastlanden waar het schip aanmeert. Door lokale gezondheidsprofessionals te trainen en ziekenhuizen en klinieken op te knappen, helpen we landen om de gezondheidszorg structureel te verbeteren. Sinds de oprichting in 1978 heeft Mercy Ships medische zorg verleend in meer dan 70 landen. Daarmee zijn meer dan 2,84 miljoen mensen geholpen. Ook zijn ruim 55.000 lokale gezondheidsprofessionals getraind.

Meer info : mercyships.be

goed doel in de kijker

De opleiding van een blindengeleidehond kost ongeveer 25000 euro, waarvan de helft gesteund wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Voor de andere helft rekenen ze op de warme steun van onze samenleving! De hond zelf is volledig kosteloos voor een persoon met een visuele beperking.

LC Sint-Martens- latem heeft reeds een lange traditie in het steunen van Vrienden der Blinden. We gaven afgelopen jaar steun aan de opleiding van Uzzi.

foto vrienden der blinden_vk

Instructeur Anaïs vertelt: “Uzzi doet het nog altijd heel goed in haar opleiding. Ze zit al in de fase waar het nog gaat over het finetunen van haar geleide werk, zoals bijvoorbeeld mooi recht staan wanneer ze de borduur aangeeft. We hebben onlangs ook een match gevonden en de eerste kennismaking verliet vlot. Binnenkort mag ze er een weekend logeren om te zien of het klikt. Daarna volgt de prestage op het centrum in Koksijde. Voor X is het zijn eerste hond, het is best wel spannend allemaal. Als alles goed gaat, wordt Uzzi de nieuwe superheld in Putte.”