de goede doelen

‘Lions Club Sint-Martens-Latem’… ‘We Serve’

Lions Club Sint-Martens-Latem bestaat 32 jaar. De afgelopen decennia zette de Club zich in om mensen in nood, mensen die ziek zijn, mensen die in moeilijke, kwetsbare omstandigheden leven te helpen. De Club is er zich terdege van bewust dat haar bijdrage niet alle noden lenigt. Dit verhindert ons niet elk jaar acties te ondernemen om fondsen te verzamelen die via de vzw Fonds Lions Club Sint-Martens-Latem aan diverse organisaties gedoneerd worden.

Tijdens de afgelopen 19 jaar organiseerden we in nauwe samenwerking met de gemeente Sint Martens Latem/Deurle het Kerstdorp. De opbrengsten ervan werden integraal gedoneerd.

De opbrengsten van deze actie gaan integraal naar de Goede Doelen die we als Lions Club steunen. Een woord van dank aan onze trouwe sponsors is hier op z’n plaats!

We danken u alleszins voor de vele sympathieke reacties die we ontvangen voor deze actie en onze inzet en hopen u dit jaar opnieuw te mogen verwelkomen op het Kerstdorp.

Logo Lions

goed doel in de kijker

VZW TAJO

TAJO

Dankzij de opbrengsten van het Kerstdorp kunnen wij een aantal Goede Doelen ondersteunen. Ook bij voorgaande edities schonken we steeds aandacht aan deze Goede Doelen. Een deel van de opbrengsten van deze editie zullen dit jaar naar de vzw Tajo gaan. Vermits het de eerste keer is dat we deze vzw steunen, belichten we graag waarvoor ze staan en wat ze doen. 

Wie bevlogen en passievol de eigen expertise deelt, kan daarmee jongeren met minder kansen in het leven inspireren. Vanuit die filosofie ging vier jaar geleden in Gent Talentatelier voor Jongeren (TAJO) van start. In 2021 breidde TAJO uit naar Kortrijk. TAJO organiseert ervaringsgerichte ateliers met voorrang voor tieners uit kwetsbare situaties. ‘In de cijfers zien we dat in Gent bijna 20 procent van de jongeren het secundair onderwijs verlaat zonder diploma, in Kortrijk een kleine 15% en dat daardoor veel talent verloren gaat’, zegt bezieler Claudia van Egmond. ‘Maar als je vroeg genoeg tieners inspireert en daardoor aanmoedigt om een studie te kiezen die hen echt ligt, willen ze er zich meer voor inzetten.’

Onderstaand een interview met een aantal bezielers van deze vzw.

Jullie organiseren deze ateliers om zo naar de talenten van de jongeren te speuren. Vanwaar dat idee?

Managing director Claudia van Egmond: “Alleen wie kansen krijgt, kan ze grijpen. De plaats waar je wieg stond, bepaalt in grote mate je verdere leven. Wie in kansarmoede geboren wordt, raakt daar zonder hulp heel moeilijk uit. De kans is groot dat die jongeren de school verlaten zonder diploma, zonder opleiding en zonder zicht op een job. Het aandeel van dergelijke jongeren is aan het stijgen.”

‘We gingen de mosterd halen bij het ervaringsgericht weekendonderwijs dat al sinds 1998 in Nederland bestaat. Ook TADA, het Brusselse Toekomst Atelier de l’Avenir spiegelde zich aan het Nederlandse voorbeeld. Zowel TADA als de IMC Weekendschool slaagt erin om jongeren die anders misschien zouden afhaken, verder te laten doorstromen in het onderwijs. Onderzoek toont aan dat ervaringsgerichte ateliers een grote invloed hebben op hun zelfvertrouwen, hun positief zelfbeeld en hun motivatie.

In 2019 zijn we in Gent met 41 jongeren gestart. Vandaag gaat het over een 300-tal tieners in Gent en Kortrijk tussen tien en veertien jaar die we zo een toekomstperspectief bieden. Intussen kunnen we op meer dan 1000 gastdocenten rekenen om onze ateliers te begeleiden.’

Hoe ziet een TAJO-traject er concreet uit?

Educatief coördinator Fee Verspecht: ‘Wie zich inschrijft, moet gedurende drie schooljaren elke zaterdag tussen 11 uur en 14.30 uur aanwezig zijn. We vragen dat engagement van alle jongeren, want het programma is zo opgebouwd. Elke jongere krijgt immers 4 ateliers per zaterdag. Dit gedurende 25 zaterdagen per jaar. Het driejarige traject biedt dus aan elke jongere 300 unieke ervaringen!

Dat betekent ook dat de eerste generatie op het eind van vorig schooljaar haar TAJO-diploma kreeg en zo TAJO-alumni werd (tot 18 jaar): een resultaat van inzet en doorzetting, van vriendenopbouw, van talentontwikkeling, van groeiende zelfkennis en zelfvertrouwen.’

Claudia: ‘Een belangrijke troef van de ateliers is het feit dat ze interactief en divers zijn. De jongeren maken kennis met de meest uiteenlopende beroepen en vaardigheden en talenten die daarbij horen. De gastdocenten zijn zowel journalisten en wetenschappers als verpleegkundigen en schrijnwerkers. Zo ervaren de jongeren zelf welke vakgebieden hen aanspreken en worden ze aangemoedigd om te kiezen voor een studierichting die hen verder brengt, op school én in het leven.

Onze ateliers zijn er voor alle tien- tot veertienjarigen, maar met voorrang voor hen die dit het hardst nodig hebben. We starten op tien jaar omdat een kind op die leeftijd nog erg nieuwsgierig naar de wereld om zich heen kijkt.’

Fee: ‘Uiteindelijk is het voor elke jongere belangrijk om zichzelf te leren kennen en te weten wat het later voor de samenleving kan betekenen. Daarbij geven we met onze ateliers deze jongeren een duwtje in de rug. Iedereen moet zich hard inspannen om een middelbaar diploma te halen. Wanneer je dan een studiekeuze kan maken die dicht ligt bij je interesses en wat je aankan, is de kans op volhouden en slagen groter.’

‘Bij TAJO vind je je talent en ontdek je wie je echt bent.’ – jongere (14)

Jullie nemen dikwijls het woord impact in de mond. Hoe belangrijk is dat voor jullie?

Claudia: ‘Een duurzame werking die wetenschappelijk onderbouwd is, is cruciaal om die beoogde impact te maken. De ambities liggen hoog, maar worden door de vakkundige aard van de organisatie bestendigd. Om de sociale impact van de acties te meten baseert het initiatief zich op nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor werkt TAJO samen met de UGent, faculteit Psychologie en Pedagogie.’

Zo’n professionele aanpak kost geld. Wie zorgt er voor de financiële middelen?

Claudia: ’De autonome en kwaliteitsvolle werking wordt gegarandeerd door een structurele fondsenstroom met steun van verschillende bedrijven, verenigingen en ondernemers. TAJO werkt op heden zonder subsidies. De Raad van Bestuur neemt hierin het voortouw: Luc De Bruyckere (erevoorzitter TER Beke en VOKA en voorzitter TAJO), Claudia van Egmond (voormalig HR-manager ING Bank België en gedelegeerd bestuurder TAJO), prof. Dr. Anne De Paepe (prorector UGent), Johnny Thijs (bestuurder van vennootschappen), Alexander Saverys (topman van de redersfamilie CMB), prof. Dr. Martin Valcke (hoogleraar en hoofd departement onderwijs van UGent), Jo-Mi Boes (bedrijfsrevisor in Kortrijk) en Maigret Hooijmaaijer-Janssen.’

Jullie werken met meer dan 1000 vrijwilligers. Wie zijn dit en waarom doen ze dit?

Fee: ‘TAJO functioneert dankzij de wekelijkse inzet van vele gastdocenten: volwassenen die hun (professionele) ervaring en passie willen delen met de TAJO-jongeren. En dit doen ze geheel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Elke week kunnen we op 44 (voor 11 klassen) nieuwe gastdocenten rekenen. A rato van 25 zaterdagen per jaar betekent dit 1100 gastdocenten per jaar. We zien dat voor velen de ateliers animeren een jaarlijkse traditie zal worden want 95% wil ondertussen opnieuw deelnemen. Allen ervaren de werking van TAJO als succesvolle ondersteuning aan het verbreden van een kansrijke loopbaan. Iedereen die wil, kan bij TAJO gastdocent zijn!

Waarom steunt de Lions Club  Tajo?

Dirk Wauters (Voorzitter GST LC SML): We vinden dat Tajo onze steun verdient om een aantal redenen. Eerst en vooral, Tajo bewijst dat jongeren uit een kansarmoede omgeving wel degelijk kansen grijpen als ze ze krijgen. Hun aanpak is onderbouwd en hun verhaal is inspirerend. Daarnaast bieden ze ook de mogelijkheid om ons engagement in daden te vertalen: een aantal van onze leden hebben zich voorgenomen om als gastdocent zich in te zetten.

Bent u geinspireerd door hun verhaal? Zin om gastdocent te worden? Aarzel niet om hen te contacteren!