DE INTREDE VAN DE KERSTMANNETJES

van 12 tem 19 december 2021

Lions Club Sint-Martens-Latem en het Kerstdorp !

Beste inwoners van Latem, Deurle en omliggende gemeenten,
Beste sympathisanten en bezoekers van ons Kerstdorp,
Beste Lionsvrienden,

Na een jaar waarbij we allen dachten dat het ergste in verband met COVID-19 achter de rug was, is het onwaarschijnlijke toch gebeurd. Opnieuw gaan de cijfers de slechte kant uit. We waren qua organisatie met de gemeente Sint-Martens-Latem reeds heel ver gevorderd met de voorbereiding van het Kerstdorp, maar het kernkabinet van woensdag 17/11/2021 heeft dit alles abrupt beëindigd. Rekening houdend met de opgelegde regels ivm CST, mondmaskerplicht, zittend eten en drinken, is het quasi onmogelijk een Kerstdorp te organiseren, rekening houdend met al deze regels. Vandaar dat we niet anders kunnen dan het Kerstdorp, dat gepland stond op 18 en 19 december 2021, te annuleren. Dit tot onze grote spijt!!!!

Graag wil ik alle partners en sponsors bedanken voor het warme hart dat jullie ons toedragen. Jullie steun was opnieuw
overweldigend. De opbrengsten van het Kerstdorp gaan ieder jaar naar de diverse goede doelen van de Lions. Hierbij proberen we zoveel mogelijk goede doelen uit de omgeving van Sint-Martens-Latem te steunen. En soms gaat onze steun naar heel uitzonderlijk omstandigheden. Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld de overstromingen in Wallonië. Wel, daar hebben wij, samen met alle andere Lions-clubs gekeken om de eerste fondsen te verzamelen om zo de meest urgente zaken te kunnen kopen voor de mensen ter plaatse. Helaas is er dit jaar geen Kerstdorp, maar bij leven en welzijn hopen wij van harte op jullie steun voor het Kerstdorp 2022 !

Bovendien wil ik de gemeente Sint-Martens-Latem bedanken. Zoals hiervoor gezegd verliep de samenwerking uitmuntend! In alles is er transparant overlegd. Zij hebben tot op het laatste ogenblik geprobeerd om het Kerstdorp te redden, maar uiteindelijk was dit niet haalbaar. Wij hopen dan ook oprecht dat we bij de volgende editie op dezelfde samenwerking mogen rekenen.

Verder zou ik graag verwijzen naar vorig jaar, december. Toen kon het Kerstdorp eveneens niet doorgaan om de begrijpelijke
redenen, hebben we wel de Kerstmannetjes actie laten doorgaan. Dit was voor de kinderen van Sint-Martens-Latem en Deurle opnieuw een onvergetelijke gebeurtenis. Na de zoektocht naar de Kerstmannetjes, kon men ook de beschilderde mannetjes afgeven aan de Kerstman. De reacties die we ontvingen van de kinderen alsook van de ouders waren fantastisch. Vandaar dat we dit jaar zeker opnieuw deze actie zullen laten doorgaan.

Op 18 en 19 december zal de Kerstman opnieuw aanwezig zijn in Sint-Martens-Latem ! Meer info hieromtrent volgt.

Stay Safe, We Care.


Gilbert Dekeyser
Voorzitter Lions Club Sint-Martens-Latem

Beste inwoner,

Graag hadden we de draad van ons uniek ‘Kerstdorp Latem’ weer opgepikt na een gedwongen pauze, maar het virus speelt ons nog te veel parten.

De organisatoren van Lions Club Latem blijven gelukkig niet bij de pakken zitten en zetten hun schouders voor de derde maal onder ‘De intrede van de kerstmannetjes’. Dit jaar beloven opnieuw 1000 Kerstmannetjes, ongeveer zoveel als er kinderen zijn in onze gemeente, zich te verstoppen langsheen ons trage wegennetwerk.

En uiteraard hopen ze allemaal dat ze gevonden worden en liefdevol aangekleed en creatief beschilderd worden door onze kinderen. Ze willen er allemaal prachtig uitzien!

Deze intrede van de kerstmannetjes, de mooi versierde dorpen, het bezoek van de kerstman en de ontvangst van het Vredeslicht zullen niettemin voor een warme sfeer zorgen.

Uitstel is echter geen afstel. Hou alvast het weekend van 30 april en 1 mei vrij, want er wordt werk gemaakt van een heus Lentedorp, waar de verenigingen – naar analogie met de kerstmarkt – het beste van zichzelf kunnen geven.

Ik wil alvast de Lions heel oprecht en hartelijk bedanken voor hun blijvende inzet en creativiteit en ook dit jaar zullen al hun inspanningen zeker en vast bijdragen aan de kerstsfeer, maar vooral zal dit zorgen voor een leuk moment in familieverband in deze donkere dagen.

Fijne feestdagen toegewenst, we maken er samen het beste van!

Agnes Lannoo – Van Wanseele
Burgemeester

Filip Christiaens
Schepen van Feestelijkheden

De Goede Doelen

‘Lions Club Sint-Martens-Latem’… ‘We Serve’

Lions Club Sint-Martens-Latem bestaat 31 jaar. De afgelopen decennia zette de Club zich in om mensen in nood, mensen die ziek zijn, mensen die in moeilijke, kwetsbare omstandigheden leven te helpen. De Club is er zich terdege van bewust dat haar bijdrage niet alle noden lenigt. Dit verhindert ons niet elk jaar acties te ondernemen om fondsen te verzamelen die via de vzw Fonds Lions Club Sint-Martens-Latem aan diverse organisaties gedoneerd worden.

Tijdens de afgelopen 18 jaar organiseerden we in nauwe samenwerking met de gemeente Sint Martens Latem/Deurle het Kerstdorp. De opbrengsten ervan werden integraal gedoneerd.

De 19de editie van het Kerstdorp stond in de steigers, maar helaas dwarsboomde het Covid-virus voor het tweede jaar op rij onze deze plannen. Echter dit verhinderde ons niet om toch een actie op te zetten: “de intrede van de Kerstmannetjes”. En dit met een dubbele doelstelling: Niet alleen willen we hiermee de traditie in ere houden om een actie op touw te zetten tijdens de gezellige en sfeervolle kerstperiode, maar willen we ook fondsen werven.

De opbrengsten van deze actie gaan integraal naar de Goede Doelen die we als Lions Club steunen. Een woord van dank aan onze trouwe sponsors is hier op z’n plaats!

We danken u alleszins voor de vele sympathieke reacties die we ontvangen voor deze actie en onze inzet en hopen ECHT u volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen op het Kerstdorp.

Kerstwandeling

in het natuurreservaat de Latemse Meersen

“Natuurpunt Kern Deurle-Latem nodigt u uit voor een natuurwandeling in de Latemse Meersen.

Onze gids zal jullie verwelkomen op zondag 19 december om 14u15 aan de boomgaard achter het gemeentehuis Sint-Martens-Latem. (Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem)

Inschrijven verplicht via
www.natuurpunt.be/agenda/winter-de-latemse-meersen
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen.
Mondmasker verplicht!

Het Vredeslicht komt naar Sint-Martens-Latem

Het Vredeslicht is een soort olympisch vuur dat zich weet te verplaatsen van het ene naar het andere punt. De bedoeling is om mensen met elkaar te verbinden. Het Vredeslicht ontstond 35 jaar geleden en wordt jaarlijks over een afstand van 4.500 km tussen vele mensen doorgegeven. Het is zowel een vredessymbool als een symbool waarin mensen hun eigen identiteit herkennen. Als vredessymbool nodigt het mensen uit om het te verspreiden tot buiten de eigen comfortzone, levensbeschouwing of leefwereld. Het symbool kent weinig grenzen en komt pas volledig tot ontplooiing wanneer ieder het weet uit te dragen aan diegene die op een andere wijze in het leven staat.In Sint-Martens-Latem brengt de Latemse Loopclub dit Vredeslicht van De Pinte naar ons dorp, waar het feestelijk zal worden ontvangen door de kerstman en burgemeester.

Wil u getuige zijn van de aankomst van dit licht, of wil u zelf het Vredeslicht mee helpen verspreiden.

Dan bent u op zaterdag 18 december 2021, omstreeks 16 uur, welkom aan de Raadzaal. De lopers trachten rond 16.15 uur ten laatste aan te komen. U kan uw eigen kaarsje aansteken met dit Vredeslicht.

In de week voor Kerstmis wordt het Vredeslicht naar Deinze gebracht. Bedankt aan onze Latemse Loopclub voor dit initiatief!

www.vredeslicht.be

De intrede van de Kerstmannetjes

Ontdek en vind op vele plaatsen langs de trage wegen honderden kleine witte Kerstmannetjes. In de aanloop naar de eindejaarsperiode zal er dus opnieuw een ware intrede van Kerstmannetjes zijn! En het is de bedoeling dat onze kinderen (tussen 6 en 12 jaar) massaal deze Kerstmannetjes komen halen en naar huis meenemen.

Hoe gaan we te werk?

Versier, schilder of kleur jouw kerstmannetje en deel foto’s en filmpjes via onze Instagrampagina ...

Vanaf 12 december ‘s avonds, zullen honderden Kerstmannetjes hun intrede maken op verborgen plekjes lans de trage wegen van Sint-Martens-Latem en Deurle (*)

  1. Zoek de Kerstmannetjes en neem er eentje mee naar huis.
  2. Beschilder, versier of kleur jouw Kerstmannetje.
  3. Deel foto’s of filmpjes van je werkje op onze Instagrampagina

(*) precieze locaties en tijdstippen zullen via onze website, Instagram- en Facebookpagina bekendgemaakt worden. Hou ons alvast in de gaten!

...en kom jouw kunstwerkje tonen aan de échte Kerstman

Wil je jouw werkje komen afgeven of tonen aan de échte Kerstman? Hij zal jou verrassen met een leuke attentie! De Kerstman zal aanwezig zijn aan de Raadzaal van het Gemeentehuis op het Dorp :

  • zaterdag 18 december van 10u tot 12u en van 14u tot 17u
  • zondag 19 december van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

Dit jaar hoeft u NIET te reserveren!

🎅 Bedankt BMW Peter Daeninck 🎅
De Intrede van de Kerstmannetjes in Latem en Deurle was enkel mogelijk dankzij de steun van onze 3 Main Partners:
Lambrecht Wijnen
BMW Peter Daeninck 
Terrazza Latem
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
@bmw_peterdaeninck
@lambrechtwijnen 
@terrazzalatem
🎅 Bedankt Terrazza Latem 🎅
De Intrede van de Kerstmannetjes in Latem en Deurle was enkel mogelijk dankzij de steun van onze 3 Main Partners:
Lambrecht Wijnen
BMW Peter Daeninck 
Terrazza Latem
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
@bmw_peterdaeninck
@lambrechtwijnen 
@terrazzalatem
🎅 Bedankt Lambrecht Wines & Spirits 🎅
De Intrede van de Kerstmannetjes in Latem en Deurle was enkel mogelijk dankzij de steun van onze 3 Main Partners:
Lambrecht Wijnen
BMW Peter Daeninck 
Terrazza Latem
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
@bmw_peterdaeninck
@lambrechtwijnen 
@terrazzalatem
🎅 Ook deze namiddag kan je tussen 14h & 16h nog langsgaan bij de échte 🎅 aan het Gemeentehuis.
🎅 Kom ook jij jouw kunstwerkje tonen aan de échte 🎅?
Vandaag van 10h-12h en van 14h-17h en morgen van 10h-12h en van 14h-16h aan het Gemeentehuis kan je langskomen bij de 🎅
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
🎅HoHoHo... Kom ook jij jouw versierde 🎅 tonen?
Zaterdag 18/12 van 10-12 en van 14-17 en Zondag 19/12 van 10-12 en van 14-16 verwacht de échte 🎅 jou aan het Gemeentehuis in Latem!
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
@terrazzalatem 
@bmw_peterdaeninck 
@lambrechtwijnen
🎅 LAATSTE KANS 🎅
Straks na schooltijd zullen de laatste 🎅🎅🎅 opduiken langs de trage wegen in Latem en Deurle...
Volg onze Stories voor tips.
Veel succes bij de zoektocht!
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
@terrazzalatem 
@lambrechtwijnen 
@bmw_peterdaeninck
🎅 Warme Oproep... 🎅
1Kindje = 1Kerstmannetje🎅
Maak er aub geen wedstrijd van 'om ter meest'...
Heb je toch meerdere 🎅🎅🎅kunnen bemachtigen?
Misschien is het wel leuk om die zelf opnieuw te gaan verstoppen! Zo maak je ook andere kinderen gelukkig ❤️
🎅🏅 GOUDEN TIP 🏅🎅
Vind je het leuk om meerdere 🎅🎅🎅 te verzamelen?
Bedenk dan dat jouw pleziertje ten koste is van andere kinderen, die er geen meer kunnen vinden... 😥😥😥
Dus: heb je er toch meerdere kunnen vinden: deel dan 🎅met je vriendjes die er nog geen hebben.
Je zal versteld staan hoe blij je hen maakt 😀🎅
🎅 Klaar voor de invasie!
Deze 🎅🎅🎅 zullen vanaf morgen 17h  starten aan de verovering van Latem.
Kan jij ze vinden?
Volg deze pagina voor tips over de plaatsen waar je ze kan vinden 🧐
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
🎅 Bedankt Lambrecht Wijnen 🎅
Deze actie was enkel mogelijk dankzij de steun van onze 3 Main Partners:
Lambrecht Wijnen
Geeroms
BMW Peter Daeninck 
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
@lambrechtwijnen
🎅 Bedankt Geeroms 🎅
Deze actie was enkel mogelijk dankzij de steun van onze 3 Main Partners:
Lambrecht Wijnen
Geeroms
BMW Peter Daeninck 
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
🎅 Bedankt Peter Daeninck 🎅
Deze actie was enkel mogelijk dankzij de steun van onze 3 Main Partners:
Lambrecht Wijnen
Geeroms
BMW Peter Daeninck 
#latemkerstdorp
#intrede_kerstmannen_latem
#kerstdorplatem
#askBMWPeterDaeninck
#JOY
#lambrechtwijnen
@bmw_peterdaeninck
🎅 Dank aan de vele sponsors van elanden en sleeën🎅
🎅 Dank ook aan @terrazzalatem voor hun steun als Supporting Partner 🎅
Dankzij hun gulle steun konden de 1300 🎅🎅🎅 van het Hoge Noorden naar Latem komen.
En bovendien kunnen wij als Lions Club Sint Martens Latem opnieuw tal van Goede Doelen steunen met de verzamelde centen!

Nieuw: La Top

Een topbier voor een topdorp!

Lions Club Sint-Martens-Latem lanceert een nieuw bier: La Top
Iedere kerst steunt Lions Club Sint-Martens-Latem verschillende goede doelen.
Dit jaar doen we dat met de lancering van ons eigen bier, La Top.
Met verve gemaakt, met smaak gedronken. En bovendien een op en Top Latems product.
Een idee om dit bier als eindejaarsgeschenk te schenken?
Bestel dan nu La Top via onderstaande knop.
We ontwikkelden een speciale eindejaarsverpakking met bijhorend glas.
De opbrengst van La Top gaat integraal naar organisaties die zich maatschappelijk inzetten.

Leo Club Schelde-Leie

BUBBLE
BRUNCH

Kerstdorp Latem

19/12/2021
10:00 tot 12:15
€25

Onze Sponsors​

Breng zeker een bezoekje aan de website van onze sponsors door op hun logo te klikken.

Onze Sponsors​

Breng zeker een bezoekje aan de website van onze sponsors door op hun logo te klikken.

Main Partners van de Intrede van de Kerstmannetjes

Supporting Partner van de Intrede van de Kerstmannetjes

Sponsors van de arren en elanden waarmee de Kerstmannetjes uit het Hoge Noorden kwamen